Suverän vandring idag

Upp på bispbergsklack och äntligen till Silfbergs gruvor och det blå vattnet !
Som bonus fanns det en medeltida kyrkogård där med 

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

Kommentera här: