Värsta dagarna

I hela behandlingen är veckan efter 
Man mår inte som en liljekonvalj kan jag säga 
🤮

Kommentera här: