Nästa tentauppgift

hur spännande som helst!
Använda Drakes ekvation för att räkna ut sannolikheten för liv i vår galax
och resonera kring det!
 
"

Målet med uppgiften är att du skall lära dig att resonera runt de faktorer som kan avgöra hur goda/dåliga chanserna är för intelligent liv i Vintergatan med möjlighet och önskan att kommunicera med oss.

Räkna själv ut ett värde på N i enlighet med Drakes ekvation. (1p)

Välj en av faktorerna i Drakes ekvation och skriv en text på cirka 300-500 ord om den. Nivån skall vara sådan att den skulle förstås av någon som läser texten i en dagstidning. (1p)

Jag blir extra glad om ni pratar med någon ni känner om Drakes ekvation och försöker förklara den! Kommentera gärna resultatet. (Valfri uppgift utan poäng)"

 

Så himla kul att fortbilda sig!

 

 

Kommentera här: