Nästa tentauppgift

nummer tre har kommit!
 
Kardashevskalan och Hohmann-transfer!
 

Rita och beskriv en Hohmann-transfer mellan jordbanan och banan för Saturnus. (0,5p)

Välj en av de nedanstående frågorna:

Beskriv i ord och bild (egna bilder) dina tankar om hur en möjlig utveckling skulle kunna gå till för en utveckling till en civilisation av typ II för mänskligheten. Ange ungefär när du tror att vissa saker kan ske. Cirka 500 ord. (2,5p)

Beskriv i ord och bild (egna bilder) en rymdhiss och konstruktionen av den. Cirka 500 ord. (2,5p)

Beskriv i ord och bild (egna bilder) en Dysonsfär och konstruktionen av den. Cirka 500 ord. (2,5p)

 

Hohmanntransfern handlar om att man ska beskriva hur man gör när kan skickar farkoster mellan olika "objekt" som går i omloppsbanor - gravitationen håller dem ju på plats i sina banor och man måste antingen öka eller minska hastigheten på farkosten för att få den att ändra bana - och det sättet att förflytta en farkost till nya omloppsbanor är det mest energisnåla alternativet.

 

Sen vet jag inte än vilken av de tre andra frågorna jag ska välja - antagligen Kardaschevskalan - den som handlar om typ 1,2 och 3 civilisationer utifrån hur mycket energi man förbrukar. Det är det jag vet minst om därför känns det naturligast att välja det.

 

Planterat om en massa blommor idag, haft lektoner och Fanny har kommit hem!

 

 

Kommentera här: