Så?

det bästa med att vara iväg är alltid detsamma:
 
-att träffa lärare från andra ställen / länder och utbyta tankar, lektioner, laborationer, positiva och negativa erfarenheter och
 
LÄRA SIG AV VARANDRA!
 
Kontaktnät är allt -det ger mig en sådan energi att jag blir varm i hjärtat. Ett givande och tagande men som ger åt alla håll :)
 
Jag måste lära mig hur detta med Erasmus fungerar - det är en källa till att kunna utveckla sin undervisning till att bli SÅ MYCKET MER och få en internationell anknytning!
 
Vi måste se till att öka samarbetet mellan länderna i Europa och fortsätta driva frågan om lärares rätt till fortbildning! De lärare som jobbar som NO lärare har inte bara den pedagogiska delen att utveckla utan vi måste ju också hänga med i den ämnesmässiga - därför är det så viktigt att vi får MENINGSFULL påfyllnad av det! 
Det ger oss så mycket energi och livskraft och när eleverna märker att vi är positiva blir de alltid mer positiva till det vi gör i skolan.
När de ser att vi gillar vårt jobb och att vi gillar dem - då blir stämningen som bäst och man kan FLYTTA BERG tillsammans med sin klass.
 
Jag skulle vilja ha en utbildning i astrofotografering nästa år samt en lärarkurs/studiebesök på Esrange - det är typ ett av mina mål.
och ärligt - det är inte vara ett egoistiskt mål utan det är vad jag hört av lärare runt om i Sverige att de faktiskt skulle vilja ha utbildning på - få chansen att uppleva.
 
 
 

Kommentera här: