Hur går programmeringen?

Kväll nummer 2 när jag sitter framför datorn och programmerar Microbits. Nu har jag full koll på det enklaste - nästa vända ska jag börja använda tillbehör till den. Denna programmering är verkligen busenkel - kommer att bli rätt enkelt att använda i undervisningen. Först enkelt men så småningom göra sensorer som eleverna kan få använda under laborationer i den vanliga NO-undervisningen.

Kommentera här: